100x10x12

FMU är Missionskyrkan i Finlands gemensamma missionsarbete bland barn och ungdomar i Finland. Tillsammans klarar vi av det som den lokala församlingen inte klarar av på egen hand. Tillsammans kan vi också hjälpa till och stödja så att våra gemensamma mål uppfylls. Om 100 av oss ger 10€ i månaden så finns det en grundplåt för att genomföra det gemensamma arbetet.

FMU:s arbete består av:

- 6-7 barn och ungdoms läger per år som når 400-500 barn och ungdomar
- Regelbundna träffar med barn och ungdomsledare ute i församlingarna
- Anordnande av utbildningsdagar för barn och ungdomsledare

- Sprida kunskap, resurser och inspiration för att barn i församlingarna skall kunna få en mobil, trygg tro (Levande tro)
- håller kontakt med barn och ungdomsorganisationer i övriga norden för att kunna ta in nya idéer till Svensk-Finland


Genom att sätta in 10€ på FMUs konto FI18 4958 0010 1095 55 (märk med 100x10) varje månad, genom direkt debitering, så är du med och skapar en ekonomisk grund för det

Du är också välkommen att bara sätta in en valfri engångs donation, Må Herren hjälpa oss att använda den väl.

Till internet banken:

Aktia

Andelsbanken

S-Banken

Handelsbanken

Sparbanken

Nordea

Danske Bank/ Sampo

Ålandsbanken