Historia

FMU har en över hundraårig historia! 1902 bildades Finlands Kristna Ungdomsförbund – Christian Endeavour, CE. Men det fanns nog barn och ungdomsverksamhet i församlingarna innan CE bildades. Här presenteras en översikt av de viktigaste årtalen i FMU:s historia. Huvudkälla är Olof Göthelids jubileumsskrift För Kristus och församlingen – med FMU genom 100 år (FMU/Förlaget Ordet, 2002).

1889

Fria Missionen bildas. Inom dess ramar fanns också barn- och ungdomsarbete, men det var inte organiserat på riksnivå.

 

1902

Finlands Kristna Ungdomsförbund – Christian Endeavour (CE) bildas. Detta år räknas som FMU:s födelseår.

CE var en internationell organisation med egna principer som medlemmarna lovade följa ”enligt bästa förmåga”. Exempel på några av principerna är att man lovade att be och läsa bibeln varje dag, och att man troget skulle vara med på föreningens alla möten.

Mottot ”För Kristus och församlingen” lanseras.

 

1922

CE delas i en finskspråkig och en svenskspråkig del, som ett led i att Fria Missionen hade gjort likadant 1921.

 

1933

Årsmötet beslutar att ändra namnet till Fria Missionsförbundets Ungdom (FMU). Samtidigt frångår man CE:s principer.

 

1964

Anna och Erik Nedergård skänker ett markområde på Utterö till Sundom Missionsförsamlings förfogande för barn- och ungdomsarbetet. Området blir i ett tidigt skede ett lägerområde för hela FMU. Under årens lopp byggs de fastigheter som i dag går under namnet Fritidsgården.

 

1984

FMU blir registrerad förening under namnet Fria Missionsförbundets Ungdom rf. I samband med detta får FMU nya stadgar och styrelsen byter namn från Ungdomskommittén (UK) till FMU-styrelsen.

 

2007

FMU:s nya stadgar godkänns av Patent och registerstyrelsen och föreningen byter namn till Föreningen Missionskyrkans Ungdom rf.