Ledar akademin

Ledar akademin är till för dig som vill lära dig mera om att vara lärjunge
ledare och tjänare i Guds rike. I utbildningen ingår 7 obligatoriska

utbildningshelger :
1. Bönehelg
2. Själavårdshelg
3. Bibelhelg
4. Lära känna dig själv - helg
5. Kommunikationshelg
6. Ledarskapshelg
7. Team work-helg


Du som studerande kan välja att delta i dessa helger under 2, 3 eller 4 år. Notera dock att utbildningshelgerna inte ordnas årligen utan endast varannat
år. Utöver de obligatoriska utbildningshelgerna skall du även delta i olika FMU läger som hjälpledare. Du kan själv välja vilka läger du deltar i, men
inom fyra år bör du ha samlat in åtminstone 16 kors (se även tabellen på nästa sida).
Ledar akademin leder till en examen när du har lyckats samla ihop 33 kors (= 14 obligatoriska kors + 16 valbara kors + 3 kors ett
examensarbete). När du fått sin examen får du ett intyg på att han/hon har deltagit i ledar akademin. Dessutom får du ett 500€ stipendium för
en bibelskola eller lärjungaträningsskola.

VAR?
Ledar akademins helger och läger kommer att vara både i Österbotten
(Främst fritidsgården, Utterö) och i Södra Finland (Främst Sjömansro,
Lappvik).


PRIS?
Deltagarna i ledar akademin kommer att få alla helger till
självkostnadspris (20€ på fritidsgården, ca 35€ på Sjömansro) lägrena är
gratis.

 

Anmälan: Anmäl dig till ledar akademin HÄR