Midvinterveckan

Vad är MVV?


Midvinterveckan (MVV) är ett ungdomsläger som hålls varje år vid nyår. Lägret drar några hundra ungdomar från hela Svenskfinland (och hela världen runt omkring). Lägret är späckat med undervisning, intressegrupper, sång och dans. MVV vill vara en plats där Jesus är i centrum.

Utöver Nyårslägret så ordnas även så kallade MvvEkon. Då träffas vi på nytt en helg i mindre sammansättning. Vi brukar ordna ett i Österbotten och ett annat i Nyland. Dessutom ordnas för det mesta även ett SommarEko.

Undervisning

Varje år inbjuds en eller flera talare till MVV. Dessa undervisar på ett engagerande sätt om den kristna tron. Undervisningen är för de flesta det mest inspirerande under lägret.

Det finns även möjlighet att tala personligt med vuxna på MVV. De är där för att man skall kunna komma med frågor och funderingar om livet och om Gud.

Workshop

De workshops som ordnas kan t.ex. vara idrott, bön, kör, dans, sällskapsspel, slöjd, bibelstudier och mycket mer. Meningen är att man skall få leva ut sin kreativitet, lära känna varandra och Gud på ett roligt och inspirerande sätt.

Mer om Midvinterveckan 
hittar du här!