Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna

I några av FMU:s lokalavdelningar finns det scoutavdelningar.

Scoutavdelningarna är en del av Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna där det också finns avdelningar från Svenska Baptisterna i Finlands ungdomsförbund (SBFU).

De lokala scoutavdelningarna har olika scoutpatruller i olika åldrar.

Ibland ordnas det gemensamma program för alla avdelningar som är med i Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna, som gemensamma hajker och läger.

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna är en del av Finlands Svenska Scouter (FISSc)

Några Scoutavdelningars egna hemsidor:

Sundom: http://stigfinnarna.fi/sundom

Kvevlax: http://www.netikka.net/kvevlaxscouterna/

Helsingfors: http://www2.andreaskyrkan.fi/ws/?q=node/49