Välkommen till FMU

Välkommen till Föreningen Missionskyrkans Ungdom (FMU). Vi är en finlandssvensk ungdomsorganisation som finns under Missionskyrkan i Finland

FMU består av alla barn och ungdomar inom Missionskyrkan i Finland och alla de personer som regelbundet deltar i FMU:s verksamhet.