Om oss

FMU består av alla barn och ungdomar inom Missionskyrkan i Finland och alla de personer som regelbundet deltar i FMU:s verksamhet. 

Föreningen Missionskyrkans Ungdom, FMU, är en registrerad förening. Vårt motto är ”För Kristus och församlingen”. 

Man kan dela in FMU i två  huvuddelar. Den ena delen är riks-FMU som med hjälp av en verksamhetsledare och en styrelse har hand om administrativa uppgifter och ekonomi, ordnar läger och arrangemang, ansvarar för Fritidsgården m.m. Styrelsen väljs av föreningens årsmöte. Styrelsen jobbar på frivillig basis, medan verksamhetsledaren och en kassör är anställda av föreningen.  

Lokala FMU är den andra delen. Lokala FMU hör alltid ihop med en lokalförsamling inom Missionskyrkan i Finland. Lokala FMU kan till exempel ordna söndagsskola, ungdomssamlingar, scoutverksamhet, cafékvällar och annat som har anknytning till barn och ungdom inom församlingen. Här kan du se var det finns lokala FMU-grupper. 

Internationellt hör FMU till nätverket Nordiska Barn- och Ungdomskommittén i IFFEC (International Federation of Free Evangelical Churches).

Snabba fakta

Namn:  Föreningen Missionskyrkans Ungdom rf, FMU
Lokala FMU-grupper: 14
Medlemsantal:  570 (år 2017)
Verksamhetsledare: Per-Richard Levälahti