Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse över FMU:s verksamhet 1.1 – 31.12 2018

 

ALLMÄNT

År 2018 började med en stor utmaning för FMU nämligen att kunna klara av ekonomin utan de totalt 26 000€ som FMU brukade få från Britamaria Rhenlunds stiftelse och undervisningsministeriet. FMU gjorde upp en plan för att på egen hand spara in på olika saker och samtidigt skapa nya inkomstkällor så att hälften av pengarna på så sätt kunde fås in 2018 den andra hälften hade FMU tänkt låna. Efter att året gått har FMU inte behövt låna något och verksamheten gick ändå runt, mycket tack vare församlingar och privatpersoner som generöst har givit till FMU:s verksamhet.  

 

STYRELSEN

FMU-styrelsen har samlats till åtta protokollförda sammanträden plus årsmötet. Varannan månad samlas styrelsemedlemmarna på samma ort och varannan månad sker kontakten via SKYPE. Styrelsen vill med de relativt täta kontakterna förbättra informationsgången och arbetstakten. Förutom att fundera på hur verksamhetsplanen skall kunna fullbordas har styrelsen jobbat på frågor som vision, mission, strategi och värderingar.

 

Ledamöter till 14.4

Roland Nylund (Ordförande), David Skagersten (Vice ordförande), Elisabeth Johansson (Suppleant), Barbro Österberg (Suppleant), Linnea Hjortman, William Rönnqvist, Fanny Backman (Sekreterare), Nico Villanen.

 

Ledamöter från 14.4

Roland Nylund (Ordförande),  William Rönnqvist, Elisabeth Johansson (Suppleant), Hannah Kongari (Suppleant), Linnea Hjortman (Sekreterare), Martina Rantala, Josefine Erikson, Fanny Backman (Vice ordförande), Nico Villanen

 

LOKALA FMU

Föreningen Missionskyrkans Ungdom bedriver både regional och lokal verksamhet. Den lokala verksamheten utförs av de lokala FMU grupperna som finns i kommunerna Borgå, Sibbo, Helsingfors, Raseborg, Mariehamn, Åbo, Närpes, Vasa, Korsholm och Jakobstad. De lokala grupperna bedriver verksamhet i form av söndagskola, ungdomsamlingar, scouting, tweenssamlingar, barnkör samt kurser riktade till ungdomar. 

 

KOMMITTÉER

FMU har haft tre stadigvarande kommittéer som samlas regelbundet. De är FRIKO (Fritidsgårds kommittéen) som handhar det praktiska arbetet på FMU:s lägergård i Sundom skärgård. LÄKO (lägerkommittéen) som utnämner lägerchefer till och kordinerar tidpunkter för de olika barn- och ungdomsläger som hålls, samt utvärderar lägren. Det finns en LÄKO kommitté för södra Finland och en för Österbotten. PLANKO (planeringskommittéen för Midvinterveckan) som planerar och genomför ungdomslägret Midvinterveckan.

 

STIGFINNARNA

Stigfinnarna är den gemensamma scoutkåren för scouter från Svenska baptister i Finlands ungdomsförbund och FMU. 30 juni – 4 juli hölls Stigfinnarnas scoutläger på Fritidsgården i Sundom. Förutom Scoutlägret anordnade Stigfinnarna vår- och hösthajker, ledarutbildning i samarbete med Finlands Svenska Scouter (FISSC) och Scoutledarsamlingar samt deltog i första hjälputbildning.

 

REPRESENTANTER

FMU har haft representanter i följande arbetsgrenar:

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna: Linnea Hjortman

Konferensen 2018: Per-Richard Levälahti

Nordiska barn- & ungdomskommitténs i IFFEC:s styrelse: Per-Richard Levälahti

Barn- och ungdomsledardagarnas planeringskommitté: Per-Richard Levälahti

 

 MEDARBETARE OCH ANSTÄLLDA

Per-Richard Levälahti har varit anställd som verksamhetsledare på 50%. Harriet Sten tog över arbetet som bokförare från Ruth Bertlin i början av 2018. Harriet är anställd på timbasis. William Rönnqvist har varit anställd som kommunikatör på 10%. Under sommaren har  Artturi Mäkelä arbetat som vaktmästare på FMU:s fritidsgård på timbasis. Josefin Koskinen och Sonja Backlund har varit anställda som köksansvariga på FMU:s lägergård på timbasis.

 

LEDARUTVECKLING

FMU har under året anordnat ett antal tillfällen för ledarutveckling. I maj anordnades det en dag i Vasa och en dag i Sibbo vid namn ”Trainingday” som riktade sig till lägerledare. I juni anordnades det en ledarhelg på Sjömansro i Lappvik för lägerledare. I november anordnades det en barn- och ungdomsledardag i samarbete med frikyrklig samverkan i Tammerfors, gäst den dagen var Josefine Arenius.

 

LÄGER OCH ARRANGEMANG                           

Midvinterveckan i december – januari 2017-2018 var denna gång i Vasa och samlade 150 ungdomar. I Juni, juli och augusti anordnades det två barnläger, ett tonårsläger och ett scoutläger på FMU:s fritidsgård i Sundom och ett barnläger ett tonårsläger och ett familjeläger på Sjömansro i Lappvik.  Totalt har ca 550 barn och ungdomar samlats till läger. Förutom detta anordnades det också UNG Utterö samlingar på fritidsgården i Sundom under 10 lördagskvällar. FMU:s årsmöte hölls i april i Tammerfors. FMU:s och MKF:s sommarkonferens hölls detta år i Lappvik och FMU hade hand om Barn och tonårsprogrammet samt anordnade korv försäljning. Nytt för detta år var Utterö marknaden som anordnades på FMU:s lägergård i Sundom. Marknaden anordnades för att kunna få ihop medel till verksamheten. Marknaden bjöd på auktion, försäljning av olika ateraljer, servering och lekar. Det sista och första lägret på året och som i många år har anordnats av FMU är Midvinterveckan. Midvinterveckan 2018-2019 anordnades denna gång på Hope seurakunta i Åbo medan själva logit fanns på Åbo yrkesakademi på Råggatan 8.

 

FRITIDSGÅRDEN

FMU:s fritidsgård i Sundom användes under sommarmånaderna för läger och sammankomster. Uthyrningen har bestått av två lägerveckor som ordnats av andra organisationer och församlingar. Även veckoslut, dagsuthyrningar m.m. har förekommit. Med hjälp av talkokvällar har området kunnat sättas i ordning inför sommarens läger. Artturi Mäkelä har under sommaren haft vaktmästaruppgifter och ansvarat för kiosken på Fritidsgården. Linus Lindman har under året skött uppgiften som disponent.

 

SAMARBETE

Samarbete har skett med Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna rf, Frikyrklig samverkan och Nordiska Barn- & Ungdomskommittén i IFFEC (NBUKI). Tillsammans med Betania församlingen i Sibbo, Filadelfia församlingen i Borgå, Betesda church i Ekenäs och Karis Betesda har det anordnats barn- och tonårsläger i södra Finland.

Kontakterna och samarbetet har fortsatt med de övriga frikyrkornas ungdomsförbund i Svenskfinland främst genom frikyrkliga ungdomars samarbetskommitté, FUSK.

 

HÄNDELSER I KORTHET

28 dec. – 2 jan.                        Midvinterveckan, Vasa

20 januari                                FMU styrelsemöte, Jakobstad

20 februari                              FMU styrelsemöte, skype

17 mars                                   FMU styrelsemöte, Helsingfors

14 april                                    FMU:s Årsmöte, Tammerfors

5 maj                                       Talkodag på FMU:s Fritidsgård, Sundom

9 maj                                       NBUKI träff, Arlanda

12 maj                                     ”Trainingday” Lägerledarskolning, Sibbo

15 maj                                     FMU:s styrelsemöte, SKYPE

26 maj                                     ”Trainingday” Lägerledarskolning, Utterö

1 jun. – 31 aug.                        UNG Utterö ungdomsamlingar på FMU:s Fritidsgård, Sundom

14-17 juni                                Sommarkonferens i Lappvik

19-22 juni                                Familjeläger på Sjömansro

19-21 juni                                Sommarskoj 1, FMU:s Fritidsgård, Sundom

26-29 juni                                Barnläger på Sjömansro, Lappvik

26-29 juni                                Sommarskoj 2, FMU:s Fritidsgård, Sundom

29 juni-8 juli                            Skriftskola, bibelskola och hjälpledarskola, Hummelholmen, Nykarleby (I MKF:s regi)

30 juni - 4 juli                          Stigfinnarnas Scoutläger, FMU:s Fritidsgård, Sundom

1-5 augusti                              Tonårsläger på Sjömansro

5-9 augusti                              Sommarskoj UNG, FMU:s Fritidsgård, Sundom

11 augusti                                Utterö Marknaden, FMU:s fritidsgård, Sundom

14-16 september                     FMU:s styrelsehelg, FMU:s fritidsgård, Sundom

10 oktober                               FMU:s styrelsemöte, SKYPE

17 november                           Barn- och ungdomsledardag, Tammerfors

24 november                           FMU:s styrelsemöte, Åbo

5 december                              NBUKI träff, Arlanda

28 dec – 2 januari                    Midvinterveckan 2018-2019 i Åbo

 

FMU:s styrelse